Zapojenie transformátora do elektrického obvodu

Hlavným dôvodom pre inštaláciu transformátora do elektrického obvodu je premena napätia na jeho výstupe podľa pomeru daného technickým prevedením. Transformator je tvorený magnetickým obvodom, na ktorom sú navinuté cievky pre primárny (vstupný) a sekundárny (výstupný) obvod, medzi ktorými je prostredníctvom elektromagnetickej indukcie prenášaný prúd s odlišným charakteristickým napätím. S transformátormi sa bežne stretávame na veľkých zariadeniach a v rozvodnej sieti – jedná sa v podstate o prúdové meniče, ktoré buď predávajú konkrétnej domácej sieti menovité napätie, alebo pomáhajú prúd stabilizovať na konkrétnu úroveň napätia. Vedľa veľkých transformátorov sú potom užívané tiež drobnejšie samostatné súčiastky, ktoré sa inštalujú do samostatných zariadení a spotrebičov k regulácii či napájaniu konkrétneho okruhu alebo prevádzky. Cievky transformátora sú vždy oddelené izoláciou, takže u nich nedochádza k vodivému spojeniu.

Fungovanie a vývody transformátora pre zapojenie do elektrického obvodu

V domácich elektrotechnických projektoch a elektrických spotrebičoch sú najčastejšie používané jadrové toroidné transformátory, ktoré sú typické valcovým navinutím, tzn. primárna i sekundárna cievka sú navinuté na jednom jadre. Tieto môžu byť riešené ako jednofázové alebo trojfázové a aplikujú sa vždy podľa toho, aký vstup je pre dané zariadenie používaný (jednofázový alebo trojfázový). Pre zapojenie do elektrického obvodu je vždy nutné zohľadňovať dva základné aspekty, a to:

  • ktoré vývody vedú do primárnej cievky a ktoré sú výstupmi cievky sekundárnej
  • aké napätie na výstupe máme dosiahnuť

Zapojovanie primárnej a sekundárnej cievky

Primárna cievka transformátora je vstupná cievka, ktorá sa napojuje na zdroj napätia. Vývody primárnej cievky bývajú vizuálne odlíšené jednak farbou izolácie, jednak hrúbkou. Primárna cievka by naviac mala mať na rozdiel od sekundárnych vždy len jeden zapojovací systém – na jadre môže byť navinuté viacero sekundárnych cievok, primárna cievka by mala byť vždy len jedna. Sekundárne cievky sa zapojujú ako výstupné vždy do konkrétnej vetvi elektrického obvodu. Pri výbere a zapojovaní transformátora je potreba sa orientovať podľa konkrétneho výstupného napätia, ktoré dané vinutím sekundárnej cievky a implicitne označením transformátora.

Zapojenie transformátora podľa typológie výstupu

Transformátory sa medzi sebou líšia hlavne veľkosťou – od tých najväčších, ktoré sú špeciálne navrhované na vysokú záťaž rozvodnej siete, sa tie menšie (bežne užívané) odlišujú najmä štandardizáciou. U väčších modelov určených pre klasické aplikácie, ako sú domáce spotrebiče alebo automatizačné zariadenia, sa zapojovanie rieši klasickým rozoberateľným alebo trvalým spojom pomocou bežných prvkov (skrutky, zvary). Drobné elektrotechnické súčiastky pre montáž do plošných spojov bývajú vyrobené v prevedení SMD (Surface mounted device) alebo THT (Through-hole technology).