Spln a jeho tajomstvá. Ako nás táto lunárna fáza ovplyvňuje?

Už niekoľko storočí je spln jedným z kozmických javov, o ktorých sa hovorí, že dokáže zmeniť povahu ľudí. Toto tvrdenie pochádza z dávnej povery, podľa ktorej má Mesiac schopnosť dočasne zmeniť molekulárnu štruktúru človeka. V EZO-TV by sme Vám radi bližšie priblížili tento tajomný jav. V príbehoch z minulosti sa najčastejšie opakuje príbeh o tom, ako dokáže Spln premeniť človeka na beštiálneho vlka. Tí potom nemajú mať žiadne spomienky o tom, čo v danú noc robili. Neurotickosť je jednou z čŕt, ktoré sa často spomínajú v súvise s týmto fenoménom. To, ako vplýva Spln na človeka záleží od viacerých faktorov, ako napríklad dátum, čas, rok, znamenie zverokruhu, lokalita, emočné rozpoloženie alebo spirituálna vyspelosť. Tak ako ovplyvňuje moria, tak ovplyvňuje aj nás.

Obsah

Emócie

Mesiac je všeobecne prepojený s emočnou podstatou človeka. Niekoho ovplyvňuje Spln len máličko, no na iných pôsobí s veľkou silou. Hovorí sa, že to, ako sa správame počas Splnu je to akými sme v skutočnosti vo vnútri.

Srdce

Vedci z indického ústavu pre výskum zistil, že kardio tréningy majú najpriaznivejšie účinky na srdce práve počas Splnu. Srdce má vtedy dosahovať špičkový výkon.

Mozog

Holandskí výskumníci predpokladajú, že Mesiac pôsobí na náš mozog podobným spôsobom ako pôsobí napríklad na moria. Toto tvrdenie je založené na fakte, že naše mozgy obsahujú vysoké množstvo vody. Dokonca aj britskí vedci spájajú Spln s poklesom epileptických záchvatov. Tí sa avšak domnievajú, že to nie je kvôli skladbe mozgu, ale o mesačnej žiare v túto noc. Mesačné svetlo vplýva aj na opakujúce sa bolesti hlavy a problémy so spánkom .

Obličky

Publikácia v urologickom žurnále z roku 2011 písala o náraste nálezov obličkových kameňov. Anglickí výskumníci prišli na to, že počas Splnu sa zvyknú bolesti týkajúce sa tohto orgánu zosilniť. Domnievame sa, že má tento jav súvis s množstvom vody, ktorá tvorí obličky.

Spánok

Existuje viacero štúdií, ktoré skúmali spánkový cyklus tesne pred, počas a po noci Splnu. Najčastejšie opakujúce zistenia sa týkali skráteného času spánku a REM fázy.

Zranenia

Keďže ovplyvňuje Spln naše správanie, je vcelku logické, že to ovplyvní aj mieru úrazov. Vždy keď sa Mesiac nachádza vo fáze Splnu, majú pohotovosti viac práce. V roku 2008, našli anglickí vedci prepojenie medzi týmto lunárnym cyklom a lekársky nevysvetliteľnými príznakmi mŕtvice. Lekársky nevysvetliteľné je myslené z toho hľadiska, že pacienti prišli na pohotovosť s príznakmi totožnými pri mŕtvici, no fyzicky im reálne nič nebolo.

Mesiac je jeden z najtajomnejších kozmických telies. Viacero vedeckých výskumov bolo vykonaných na odhalenie vplyvu Mesiaca na človeka. Každá fáza nás ovplyvňuje inak. No Spln je jedna z fáz lunárneho cyklu, o ktorej sa často hovorí, že ma na nás najsilnejší vplyv. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte a obráťte sa na náš. V EZO-TV sme Vám neustále k dispozícií stále.