Čistá energia z obnoviteľných zdrojov- o čo ide a aké prináša výhody?

Pri investovaní do čistej energie dosahuje výhody energetická účinnosť a jej úspory. Dnešná doba ponúka moderné riešenia, ktoré zásadne menia spôsob, akým energiu vyrábame, prepravujeme a využívame. Prinášame vám článok o použití a výhodách čistej energie.

Čím ďalej, tým viac sa prechádza od fosílnych palív na čistú a obnoviteľnú energiu. Je to forma šetrnejšieho využívania energie a využíva sa aj ako ochrana prírody. Energia sa musí vždy použiť na palivo vhodné na jeho určené použitie.

Čo patrí medzi obnoviteľné zdroje energie?

Medzi najpoužívanejšie obnoviteľné zdroje energie patrí napríklad veterná alebo slnečná energia, ktoré sa ešte pred použitím zmenia na elektrickú energiu. Podobne to je aj so surovou ropou, ktorá sa vyťaží zo zeme a premení sa na benzín, naftu, petrolej alebo elektrinu. Až potom sa používa v domácnostiach, automobiloch a lietadlách.

Ako zdroj čistej energie sa pokladajú aj solárne panely, ktoré využívajú slnečnú energiu od slnka na výrobu elektrickej energie prostredníctvom fotovoltického účinku. Tento zdroj energie vám dokáže ušetriť podstatnú časť nákladov, ktoré súvisia so získavaním tepelnej energie. Veterná elektráreň je zariadenie, ktoré vyrába elektrickú energiu premenou energie vetra. Pôsobením kinetickej energie vetra sa pohybujú lopatky turbíny, ktoré odovzdávajú a premieňajú energiu, podobne, ako to je pri vodnej elektrárni.

Moderná bioenergia

Čistá energia sa získava z rôznych obnoviteľných zdrojov, ktoré sme si už spomínali. Avšak na rad prichádza aj moderná bioenergia, ktorá je novinkou. Zahŕňa kvapalné biopalivá, ako napríklad etanol, benzín a nafta. Obsahuje tiež bioplyn a drevené palety. Bioenergia nájde uplatnenie v doprave a najmä pri výrobe tepla. Je dokázané, že podiel bioenergie na celkovej spotrebe energie z obnoviteľných zdrojov je až 50%, čo znamená, že je to toľko, ako dodávajú zdroje na báze solárnej, veternej a vodnej energie dokopy.

Bioenergia zahŕňa produkty, ktoré sú vyrobené z prírodného materiálu, a tak nepoškodzujú okolie a sú voči prírode šetrné. Považuje sa to za akýsi ekologický pokrok tejto modernej doby.

Investovanie do čistej energie

Jednou z prekážok na ceste k čistej energii môže byť slabé prijatie miestnou komunitou, ktorá sa obáva vizuálneho znečistenia a hluku. Reč je o solárnych paneloch a veterných turbínach, ktoré môžu byť na vidieku považované za neestetické prvky. Riešením však je dohoda, plánovanie a komunikácia medzi obyvateľmi. Vyriešiť by sa tak malo zapájanie miestnych komunít a vhodné umiestnenie veterných fariem.

Ďalšou prekážkou by však mohla byť zvýšená nezamestnanosť. Ukončenie činnosti jedného odvetvia, ako napríklad výroba uhlia, bez vytvorenia nových ekonomických príležitostí, môže zvýšiť mieru nezamestnania. Aj tu však prichádza na rad riešenie, a to vo forme ekonomickej transformácie.