Aplikácie polovodičov v elektronike

Polovodiče sú základnými stavebnými prvkami modernej elektroniky. Používajú sa v počítačových pamätiach, svetelných diódach (LED), fotovoltaických článkoch a inej výkonovej elektronike.

Obsah

Pamäť počítača

Pamäť je primárnym úložiskom v počítači. Ukladá informácie, ako je kód programu, údaje a výsledky generované používateľom alebo systémom. Bez pamäte by počítače nemohli vôbec fungovať.

Pamäť počítača sa používa na ukladanie programov a údajov počas ich behu v procesore počítača (časť, ktorá skutočne vykonáva výpočty). Procesor môže čítať a zapisovať inštrukcie len do vlastnej pamäte RAM (pamäť s náhodným prístupom), takže tento typ dočasnej pamäte je nevyhnutný na spracovanie úloh, ako je hranie videohier alebo sledovanie online videí!

Svetelné diódy

Svetelné diódy (LED) sú polovodičové zariadenia, ktoré vyžarujú svetlo, keď nimi preteká elektrický prúd. Používajú sa v mnohých aplikáciách vrátane dopravných svetiel a bateriek. Okrem použitia v elektronike a svietidlách sa LED diódy nachádzajú aj v LCD televízoroch a počítačových monitoroch, pretože dokážu premieňať elektrickú energiu na svetlo bez toho, aby produkovali teplo alebo strácali energiu pri premene z jednej formy na druhú.

Fotovoltaické články

Fotovoltaické články sa používajú na premenu svetla na elektrickú energiu. Sú vyrobené z polovodičových materiálov, ktoré absorbujú alebo zachytávajú energiu slnečného svetla a premieňajú ju na elektrinu. To možno uplatniť na solárne panely, ktoré premieňajú slnečné svetlo na využiteľnú energiu na domáce použitie alebo ako súčasť väčšieho systému napájaného zo siete.

Fotovoltaické články sa nachádzajú v solárnych paneloch používaných na strechách domov v celej krajine a dokonca aj na celom svete! Ak ste už niekedy videli niekoho, kto inštaloval jeden z týchto systémov na svojom pozemku, pravdepodobne ste sa zaujímali o to, ako fungujú a čo všetko je potrebné na ich efektívne fungovanie.

Výkonová elektronika

Výkonový elektronický systém je zariadenie, ktoré premieňa a upravuje elektrickú energiu. Systémy výkonovej elektroniky možno nájsť v mnohých aplikáciách vrátane výroby, prenosu, distribúcie a priemyselnej automatizácie. Výkonové elektronické systémy sa najčastejšie používajú v priemyselných aplikáciách, kde sa používajú na riadenie motorov a iných elektrických zariadení pomocou digitálnej elektronickej technológie.

Výkonové elektronické systémy:

  • Prevádzajú konverziu a úpravu elektrickej energie pri vysokých napätiach alebo frekvenciách pomocou zvyšovacích transformátorov na zvýšenie úrovne napätia;
  • prenos napätia z jedného bodu elektrickej siete do druhého (napr. z rozvodne);
  • Selektívne odpojuje/prepína zariadenia na základe ich prevádzkových požiadaviek;
  • Možnosť diaľkového ovládania rôznych typov zariadení, ako sú motory alebo relé;

Riadiace zariadenia pre výkonovú elektroniku

Výkonová elektronika je široký pojem pre zariadenia, ktoré riadia, premieňajú a regulujú elektrickú energiu. Zahŕňa usmerňovače, meniče a regulátory.

Výkonová elektronika sa používa v mnohých aplikáciách vrátane:

  • Konverzia elektrickej energie (napr. zo striedavého na jednosmerný prúd)
  • Výroba elektrickej energie (napr. z turbín alebo spaľovacích motorov)
  • Prenos energie (napr. z jedného miesta na druhé)

Polovodiče sú základnými stavebnými prvkami modernej elektroniky.

Polovodiče https://www.tme.eu/sk/katalog/polovodice_112140/ sú základnými stavebnými prvkami modernej elektroniky. Používajú sa na rôzne spôsoby výroby elektronických zariadení, od počítačov a mobilných telefónov až po zbraňové systémy. Kremík je jedným z najbežnejších polovodičových materiálov na Zemi, ale nie je jedinečný – na dosiahnutie podobných vlastností možno nahradiť iné prvky bez toho, aby sa zmenila ich základná štruktúra alebo chemické zloženie.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*